Hoggorm – hoggormbitt

Oddrun RundeDyrehelse, Hund, Katt

hoggormbitt, hoggorm

Selv om jaktsesongen alt er her, kan fortsatt hoggormen være farlig for menneskets beste venn; hunden.

De fleste hoggormbitt forekommer i hundens hodet eller i nakke. Er du på tur i fjell og mark og uhellet er ute er det viktig at dyret holdes mest mulig i ro. Har du en liten hund bør du bære den tilbake til bilen og kjøre til dyrlegen. Større hunder bør gå rolig. Du skal aldri prøve å suge ut giften fra bittet.

Når det gjelder kortisontabletter har det tidligere blitt sagt at det hjelper ved hoggormbitt, men forskning viser at tablettene ikke har noen virkning på dette stadiet. De kan ha virkning etter at hunden er blitt væskebehandlet hos veterinær.

OBS! Du behøver heller ikke å finne bitemerker/stikksår/misfarging. Så dersom du har vært på tur, og hunden blir akutt dårlig, er det absolutt verdt å oppsøke veterinær. Er du på tur eller jakt, og har stor sekk, kan det være verdt å bære hunden til vei/hjelp i den – om det er mulig.

hoggorm

Fakta om hoggorm

Hoggormen (Vipera berus) er den eneste giftslangen vi har her i Norge (og Nord-Europa for øvrig). I Norge har vi også to andre frittlevende slangearter, buorm (Natrix natrix) og slettsnok (Coronella austriaca). Alle 3 artene er fredet het i landet.

Normalt sett blir hoggormen rundt 50-70 cm lang, men noen blir opp til 90 cm. Den er lett å kjenne igjen, den kan være lys grålig til brunlig, brunsvart og helt svart. Langs ryggen har den et mørkt siksakbånd og forrest i overkjeven har den et par gifttenner.

For oss mennesker er som regel ikke et bitt fra en hoggorm farlig, men for en hund eller katt kan det ha fatale konsekvenser. Et lite dyr vil bli påvirket i mye større grad og du bør alltid kontakt en veterinær om dyret ditt har blitt bitt. Det skal nevnes at katter ofte klarer seg bedre enn det hunder gjør om de blir bitt. Les mer om hoggormen her.

Hoggormbitt kan gi ett eller flere av følgende symptomer:

 • Hevelse
 • Slapphet
 • Nedsatt allmenntilstand
 • Blodutredelse
 • Oppkast
 • Diaré
 • Feber
 • Blødninger
 • Sjokk

Selv om hoggormen biter er det ikke gitt at den injiserer giften, dette kaller vi «tørre bitt». I slike tilfeller vil ikke hunden din få noen symptomer og alt vil gå bra. Husk at selv om du ikke finner bitt eller hevelse, kan hoggormbitt fortsatt være grunnen til at hunden din kollapser!

De seneste anbefalingene er som følgende:

 1. Oppsøk veterinær snarest for væskebehandling. Man vet aldri hvor alvorlig hoggormbitt kan være ut fra kliniske symptom hunden viser.
 2. Dersom hunden får tydelig hevelse og/eller misfargning, samt smerter; eller viser tegn til sjokk er antiserum den beste medisinen. Vi har det selvsagt inne. Kontakt oss dersom du har mistanke om bitt.
 3. Blir huden din bitt, hold den så rolig som mulig og kom deg til veterinær. Etter 14 dager anbefales kontroll av blodverdier for å se at disse er normale.

Kontakt fjellveterinæren

Hunder kan reagere ulikt på hoggormbitt, og skadene etter bittet kan være uforutsigbare. Derfor er viktig å komme raskt i kontakt med veterinær som kan bistå. Ved mistanke om hoggormbitt, startes væskebehandling så raskt som mulig. Om hunden din blir bitt kan du kontakte fjellveterinæren på telefon 480 89 591.