VETERINÆRTJENESTER

VÅRE TJENESTER

Uansett om du er fastboende eller på besøk, er du og din firbente hjertelig velkommen til oss.

Hos Fjellveterinæren tilbyr vi en rekke ulike veterinærtjenester.

Vi har også gleden av å kunne tilby veterinærkiropraktikk. Dyrekiropraktikk kan aldri erstatte nødvendig veterinærhjelp. Derimot kan denne behandlingsformen gi økt livskvalitet og helse, både alene og som tilleggsbehandling.

Målet hos oss er å finne ut hvordan vi best kan hjelpe pasienten, med deg på laget.

OVERSIKT OVER VÅRE TJENESTER


 • Akutt behandling

  Som dyreeier kan du havne i den situasjonen at den firbeinte behøver raskest mulig hjelp.

  Dette omfatter for eksempel sårskader, bittskader, sjokkutvikling, mageproblemer, huggormbitt og kuttskader fra stålkanter på ski.

  De fleste vil kunne behandles her. Noen kan være så alvorlig skadet eller syke, at de må videre. Da tilbyr vår veterinær både smertelindring og nødvendig behandling. Jo raskere en kommer i gang med behandlingen, jo bedre er det for pasienten.

 • Den siste reisen

  Dessverre er denne tunge avgjørelsen et viktig ansvar for oss dyreeiere.

  Enten du ønsker hjelp til å vurdere hvordan dyrets helse er, eller du trenger noen å rådføre deg med, er du velkommen til å kontakte oss.

  For oss er det veldig viktig at denne stunden blir så stressfri og verdig som mulig for dere.

 • Fôringsveiledning

  «Hva du spiser, er hva du blir». Fjellveterinæren har kvalitetsfôr som dekker behovene til både friske og syke dyr. Vet du at rett fôring forebygger sykdom? Ønsker du hjelp om dyret er overvektig?

  Vi hjelper deg gjerne, velkommen innom om du har spørsmål.

 • Frisør

  Vi tilbyr klipp av hund og katt, dog ikke for utstilling. Det er viktig at dyr som har floker i pelsen, får hjelp. Katter bedøves ved behov.

 • Halthetsutredning

  Målet for pasienter med endringer i bevegelse, er å finne grunnårsaken. Hvor sitter smerten? Hva er problemet? Hva er den optimale løsningen for dyret og deg?

  Om den firbeinte har smerter i rygg eller nakke, kan dette gi halthet. Vår veterinær får gode resultater ved å kombinere veterinærfaget med kiropraktikk. Der er sjelden det bare gis smertestillende og hvile.

 • Hudutreding

  Har dyret ditt hudproblemer brukes en elimineringsstrategi, der de vanligste diagnosene utelukkes først. Får å gjøre et godt arbeid med en hudpasient, kreves mye tid. En hudpasient blir dermed en utredningspasient.

 • Id-merking

  ID-merking gjør at kjæledyr som har kommet på avveie, kan komme tilbake til sin eier. Både politi, redningstjeneste og veterinærer kan kontakte eieren. Dermed kan du kontaktes raskere, om dyret trenger veterinærhjelp.

 • Indremedisinsk utredninger

  En rekke diffuse problemer som økt tørst, hårtap, vektforandringer og trøtthet kan skyldes sykdommer som krever mer arbeid for å kunne fastslå grunnen. Ofte inkluderer dette en nøye klinisk undersøkelse, blodprøver, urinanalyse og ultralyd.

 • Dyrekiropraktikk

  Vår veterinær, Oddrun Runde, har bestått eksamen fra Interational Veterinary Chiropractic Assosiation IVCA. Hun er veldig takknemlig og glad for å få jobbe med dette.

 • Kirurgi

  Vi utfører rutinemessige inngrep som fjerning av nydannelser, sying av sårskader, og nødvendig behandling av kloskader. Vi steriliserer og kastrerer katter. Dette kan gjøres fra 5-6 mnd. alder, med forutsetning at katten veier minst 2 kg. Vi kastrerer også hannhunder og hannkaniner. Benkirurgi henvises videre.

 • Laboratorium

  Vi gjør mikroskopundersøkelser, urinanalyser og blodprøveanalyser som kan fortelle oss om blodlegemer, elektrolyttbalanse og status på indre organer. Vi bruker kjente laboratorier i Norge, England, Sverige og Nedeland etter ved behov for mer avansert diagnostikk.

 • Mykdelskirurgi

  Tilbys etter nærmere avtale og vurdering av pasient. Vi tar også vevsprøver som kan sendes inn til analyse til eksterne laboratorier om ønskelig.

 • Poliklinikk

  Herunder faller helsekontroller, vaksinering, og kloklipp. Også pass og ormekurer for utenlandsreiser, faller under poliklinikk. Det er i utgangspunktet satt av 20 min til en slik konsultasjon. Her inkluderes en grundig helsekontroll. Ved behov anbefales lengre tid.

 • Resepter

  Som registrert kunde hos oss, ringer vi inn resepter dit du ønsker det.

  Dette gjelder igangsatte behandlinger, eller der prøvesvar foreligger. Det finnes dessverre ikke E-resept for dyr ennå.

 • Røntgen

  Røntgen blir brukt i svært mange situasjoner – fra de helt akutte tilfellene, til utredning av kroniske problemer. Med røntgenbilder kan veterinæren få god innsikt i alt fra skjelett til bløtvev. Vi tilbyr også HD- og AD-røntgen som sendes inn til NKK for avlesning.

 • Ultralyd

  Denne undersøkelsen bidrar med tilleggsinformasjon, som vurderes opp mot andre funn hos pasienten. Spesifikt tilbys drektighetskontroller. Antall foster kan ikke angis eksakt.

 • Vaksiner

  Ved å vaksinere dyret ditt, reduserer du smittepress og bidrar til å forhindre utbrudd av ofte dødelige sykdommer.

  Om dyret ditt skulle bli smittet, vil sykdommen bli mye mildere enn uten vaksinens beskyttelse.


BEHANDLINGSTID

Utredningstimer

En rekke problem krever nøye arbeid, og det kan kreves flere steg i prosessen for å finne diagnosen. Da setter vi av mellom 40 og 60 minutter for å kunne hjelpe på beste mulige måte.

Dagpasienter

Om dyret for eksempel behøver spyling av urinveier eller væskebehandling, har vi tilbud om nødvendig behandling over dagen.

Helsekontroller

Ved en grundig klinisk undersøkelse, kombinert med en gjennomgang av dine observasjoner rundt dyret, kan vi bidra til at helseproblemer oppdages så tidlig som mulig.

Vi tilbyr årlige helsesjekker, seniorkontroller og veterinærkiropraktiske undersøkelser. Slik kan vi sammen ivareta helsen til din firbeinte venn best mulig.

Poliklinikk

Herunder faller helsekontroller, vaksinering, kloklipping, pass og ormekurer til utlandet.

Det er i utgangspunktet satt av 20 min til en slik konsultasjon. Her inkluderes en grundig helsekontroll. Ved behov anbefales lengre tid.