Dyrlege i Vinje, ansatte ved Fjellveterinæren

Vi forstår at du som eier kan reagere på at en tur hos dyrlegen kan bli dyrt. Derfor skal vi nå forklare hvorfor en tur hos veterinæren koster mye mer en om du f.eks er til konsultasjon hos fastlegen din.

Dyrlegen får ikke statlig tilskudd

Fastleger har en ordning hvor staten betaler en stor del av kostnaden, denne ordningen skal kompensere for den inntekten fastlegen ellers ville hatt som «tapt inntekt«. En slik ordning finnes ikke for oss veterinærer og vi får heller ikke et fritak fra momsordningen slik som legekontorer gjør. Ved at vi må betale moms kommer det et tillegg på 25% av det du betaler som går til statskassen.

Kostbart utstyr på klinikken

For å kunne gi et best mulig tilbud til deg som dyreeier investerer vi mye penger i godt og moderne utstyr. Ved å gjøre dette sikrer vi muligheten for å raskere kunne stille en diagnose og gå i gang med behandlingen av dyrene som kommer inn. I mange tilfeller er dette helt avgjørende for dyrene som trenger hjelp. Uten et slikt utstyr må vi henvise videre til andre klinikker, noe man i mange tilfeller vil oppleve hos fastlegen.

Utstyr og maskiner som f.eks analysere blodprøver, tar ultralyd, narkoseutstyr, etc. er kostbart. Samtidig er dette noe vi mener er helt nødvendig for å kunne tilbyr behandlinger av høy kvalitet og som gjør at vi kan hjelpe dyret ditt ved akutte situasjoner.

Et dyktig team med bred kompetanse

Et fokus som er viktig for oss er at vi har bred kompetanse og at vi hele tiden utvikler oss for å kunne gi den beste behandlingen. Våre medarbeidere har forskjellig kunnskap og spesialkompetanse.

Ved å investere tid og penger i kunnskap sikrer det at alle våre pasienter får en trygg og god behandling.

En dyreklinikk med faste åpningstider

Fjellveterinæren har faste åpningstider som gjør at du til enhver tid vet at vi er her om noe skjer med din firbeinte venn. Ved å tilby dette kommer det så klart en lønnskostnad til våre ansatte som er på klinikken og dette vil påvirke prisene.

Vi tilrettelegger også for at du skal få time på dagen om dyret ditt har behov for akutt behandling.

Dyreforsikring kan være lurt

Mange velger å forsikre dyret sitt, noe vi synes er lurt. Da vil du slippe en stor kostnad hos dyrlegen i tilfeller hvor dyret trenger akutt behandling, utredninger og operasjoner. Ettersom du ikke kan forutse når en skade eller sykdom vil oppstå og en regning fra dyrlegen kan ha stor påvirkning på privatøkonomien er det viktig at har tatt stilling til hvordan du kan finansiere dette.

Velg kompetanse og trygghet fremfor pris

Det er kanskje ikke det lureste å kun velge dyrlege på bakgrunn av pris. Selv om vi har forståelse for at du ønsker å spare penger, er det stor forskjell på både kunnskap og erfaring hos ulike klinikker. Når du kommer til oss skal du være sikker på at dyret ditt får en god og trygg behandling. Og at du møter et kompetent team med bred erfaring og moderne utstyr som behandler ditt dyr som om det var vårt eget.

Derfor bør du tenke gjennom om det er verdt å ta en ekstra risiko ved å spare litt penger.

Bestill time hos dyrlegen

I Norge gir staten støtte til vakt på stordyr/produksjonsdyr, altså til de som kjører stordyrpraksis. Vinje kommune gir sammen med andre kommuner støtte, som dekker deler av lønnsutgifter til de som har vakt på stordyr. Dessverre gjelder dette ikke for oss som har ren smådyrpraksis; men vi ønsker å tilby akutt hjelp så mye som vi har muligheten til.

Vil du å bestille time eller har du noen spørsmål? Ta kontakt så hjelper vi deg.