Ubudne gjester i og på katten!

adminDyrehelse, Ektoparasitter, Endoparasitter, Fjellveterinæren, Flått, Invollsorm, Katt, Lopper, Parasitter, Reise, Sommer

Sommerhalvåret er høytid for parasitter! Vet du hva som lurer både på innsiden og utsiden av pus? Vi tar for oss noen av de vanligste parasittene i Norge i dag!

Spolorm
  • Kattens vanligste invollsorm.
  • Infiserte katter skiller ut egg gjennom avføringen. Disse kan ikke sees med det blotte øye.
  • Eggene kan smitte andre katter i opptil 5 år! Kattene kan smittes direkte fra omgivelsene eller via byttedyr.

I skjeldne tilfeller kan mennesker smittes.

Bendelorm
  • Noen typer overføres via byttedyr, andre via lopper.
  • Kan påvirke appetitten og forårsake kløe rundt kattens anus.
  • Siden kattene blir smittet fra byttedyr er særlig katter som er ute og jakter utsatt!
Flått
  • Den vanligste hudlevende parasitten på katt i Norge. Finnes i skog og eng.
  • Livssyklusen er på tre år. Den suger blod i alle livsstadier.
  • Flåtten blir aktiv på våren, så fort temperaturen passerer ca. 5 grader Celsius.

Andre luringer som er mindre vanlige i Norge, men som man må tenke på dersom man skal på reise, er:

LOPPER, HAKEORM OG LUNGEORM

Takk til MERIAL for flotte illustrasjoner!