10 fakta om blodprøver for dyr

adminDyrehelse, Fjellveterinæren

Visste du at:

 1. Blodets sammensetning er avhengig av hvordan kroppen fungerer. En blodanalyse speiler dermed hva som skjer i kroppen.
 2. Derfor finnes det referanseverdier, altså verdier som viser hva som er forventet normalt for det aktuelle dyret.
 3. Fordi: De ulike verdiene varierer også mellom type dyr, alder og kjønn.
 4. Hvert enkelt dyr, som vi, kan ligge på sine verdier med små avvik fra hva som er forventet. Derfor anbefales det å ta en blodprøve av det friske dyret, slik at man vet hva som er normalt for akkurat dette dyret.
 5. En blodprøve som viser små forandringer kan være nok til å forlenge dyrets levetid, og ikke minst livskvalitet.
 6. Jo tidligere en oppdager forandringer i blodet hos seniorhunder og katter, jo mer suksessfullt får vi gitt dem rett behandling og flest mulig gode dager.
 7. Når man tar nye blodprøver ser vi hvordan ting utvikler seg: til det bedre, stabilt eller forverring. Dette er viktig for å vurdere hva som skal gjøres videre.
 8. Dermed kan det å ta en blodprøve, for eksempel ved den årlig helsekontroll, avsløre om vi allerede da kan være med på å bidra til at dyret holder seg friskt lengre
 9. Blodet tas ut fra en åre i halsen eller på beina. De fleste dyr tolerer det bra. Blodet puttes over i ulike glass etter hvilke analyser som skal kjøres. Uansett er det små mengder blod som tas ut; hundene har mellom 80-90ml blod pr kg kroppsvekt.
 10. Her kommer en liten ekstra bonus for deg som vil vite mer: Blodet analyseres i tre hovedkategorier, som er:
  1. Hematologi viser røde og hvite blodceller, blodets komponenter og kan blant annet fortelle om dyret er blodfattig, uttørket, har en infeksjon eller andre viktige forandringer i immunforsvaret. Her kan du også se på hvordan blodets evne er til å stoppe blødninger.
  2. Biokjemi forteller mer om indre organers funksjon, og kroppens hormonbilde. Det finnes flere sykdommer som går på lever, nyre, endokrinologi (stoffskifte, sukkersyke, adhinson, cushing) og proteinsammensettning.
  3. Elektrolytter er viktige for blant annet å balansere kroppsvæskene i kroppen, beholde muskelstyrke etc. De forteller mye, og er viktige å kjenne til for eksempel før væsketerapi ved diare, sjokk, forgiftninger blant annet.

Ha en fortsatt god sommer!

Håper du nyter sommer og sol, og ønsker deg en fin tid videre. Husk å la dyrene få nok vann, og la dem slippe den kokende heten i solvarme biler.

Nå blir det ferie på vår veterinær, som er tilbake 8. august.