DYREKIROPRAKTIKK

Lurer du på hva dyrekiropraktikk er?

Kiropraktikk er en behandlingsform som utføres med hendene. Der en jobber med, og ikke mot, kroppens egne balanse.

Hvert ledd i kroppen er skapt for en viss bevegelse. Når dette begrenses, vil det påvirke vevet rundt, og kroppen som helhet.

Ryggraden og nervesystemets funksjoner er knyttet tett til hverandre, og ryggraden er også svært viktig i hvordan dyrene beveger seg. Gjennom en forsiktig, kontrollert justering behandler kiropraktikken redusert bevegelighet i leddene, og begrenser/fjerner konsekvensene dette har for dyret ditt.

Du kan se resultat som at hunden blir gladere, får lyst til å leke med andre igjen, hopper bedre og orker lengre turer samt presterer bedre enn før. Veterinærkiropraktikk fungerer godt på mange arter, også hest og katt.

Det vil si: Å jobbe med dyrekiropraktikk er å undersøke, og behandle områder i kroppen som ikke fungerer som de skal. Fordi veterinærkiropraktoren kan kjenne forandringer i leddbevegelse før du ser symptomene, er dyrekiropraktikk viktig også i forebyggende helsearbeid for dyrene. Den firbeinte får hjelp til å bevare bevegelighet, og å ta vare på helsen sin gjennom veterinærkiropraktikk.

Om du investerer i en veterinærkiropraktisk undersøkelse for dyret ditt, kan du være med å forebygge helseproblemer og oppdage endringer som kan gi slitasjeskader om det ikke korrigeres. Veterinærkiropraktikken er også en helt naturlig del i arbeidet for at hunder som har ulike helseproblemer (eksempelvis HD, ryggproblemer og nervesmerter) skal få en bedre livskvalitet. Dette kombineres selvsagt med medisiner og annen behandling ved behov.

På bildet ser dere Chihuahuaen, «Happy». Vår veterinær Oddrun Runde, kjenner på bevegeligheten i nakken hennes, og behandler henne samtidig med dyrekiropraktikk.

Legg merke til hvor rolig og avslappet hun er, med et godt uttrykk i øynene.

Veterinærkiropraktikk er å behandle med hendene.

Du er viktig!

For oss hos Fjellveterinæren er det viktig å være på lag med deg som eier. Ved å forklare hva som behandles, og hva du selv kan legge merke til, gir samarbeidet et grunnlag for hvor ofte dyret skal behandles.

Du forteller hva du har for forventninger, og en realistisk plan leggs ut fra dyrets helse og hva du ønsker å oppnå. Din innsats med treningsøvelser, turlengde og eventuelt medisinering og massasje med mer, er viktig for et best mulig behandlingsresultatet for dyret ditt.

Dere er hjertelig velkomne!

«Et besøk hos Veterinær Oddrun Runde, ble en god opplevelse for både hunder og eier. Mine to gamle flat coated retrivere på 9 år var blitt mindre mobile og utholdende. Etter en behandling med kiropraktikk, fikk hundene økt mobilitet og mer energi. Med min bakgrunn som fysioterapeut var det overraskende å se hvor effektiv kiropraktisk behandling var på hundene.»Terje Thorsen, Haukeli Fysioterapi

Ofte stillte spørsmål


 • Ettersom denne behandlingen er også forebyggende, og hjelper kroppen til å fungere best mulig, anbefales en undersøkelse minst to ganger i året. Tenk på at ett hundeår motsvarer syv år hos mennesker.
 • De vanligste grunnene til å søke hjelp, er: Dyret har vansker med å reise seg, har blitt stivere, eller beveger seg annerledes. De  har problemer med, eller slutter å hoppe og/eller gå i trapper, samt vil ikke leke med andre; og du kan se humørforandringer, vegring for kloklipp, halthet, stiv rygg og korte steg.
 • Ofte sier eieren at det er noe rart med hunden/katten, men vet ikke akkurat hva.
 • Etter lengre sykdom og pågående skadebehandling brukes veterinærkiropraktikken slik at dyret raskere kommer tilbake til god helse.
 • Oftest behandler hunder og hester, men alle dyr har nytte av dyrekiropraktikk. Anbefales til eldre, stive katter.
 • Veterinærkiropraktor må skille på om det trengs mer enn bare kiropraktisk behandling, og vite når man ikke skal bruke det, for eksempel direkte på en skade.
 • Å kunne jobbe på en slik måte at dyret viser hva som gjør vondt, men at man stopper før det går i forsvar med å spenne muskler og gi tydeligere signal om at man skal stoppe. Da viser behandlende veterinærkiropraktor at han/hun lytter til dyret, og det får igjen muligheten til å kjenne etter på de forandringer som skjer i kroppen. Derfor er det også viktig å ha god tid.
 • Å tenke helhet gir best resultat. Behandler en bekkenet på hunden, men ikke et problem i framfoten, vil en raskere få tilbakefall.
 • Å oppnå forandringer synlige for eier under behandlingen, og å forklare dette er veldig viktig for at eier skal kunne følge opp hvor ofte dyret trenger behandlinger.
 • Dette er avhengig av pasientens status. Om en ikke ser forbedring etter 3 til maks 5 behandlinger, anbefales videre veterinærutredning om det er nødvendig. Jo lengre et dyr har hatt problem, jo flere behandlinger behøves for å oppnå resultat.
 • Om det under en undersøkelse oppdages skader og sykdom, må dette følges opp i rett rekkefølge.
 • For hunder som brukes mye, anbefales en gjennomgang både før og etter intense perioder.
 • Har pasienten en diagnose som gjør at symptomene vil komme tilbake, etterstrebes et lengst mulig behandlingsintervall.
 • Antall behandlinger som trengs reduseres også om en kan gjøre grep i forhold til seler som ikke passer, overvekt, oppvarming, nok restitusjon og så videre. Dyrekiropraktoren ser etter helheten.
Nei, veterinærkiropraktikk er en fullverdig behandling. Når vår veterinær jobber med dette, lener hun seg til en lang utdannelse og klinisk erfaring.